Loading..

Rezervacije termina 2 0

Last updated on 23-09-2018 09:13 in Rezervacije termina
Posted ByAdmin

Pogledajte detaljno uputstvo kako da koristite aplikaciju za rezervaciju termina.

Kako da povežete kalendar sa postojećim web sajtom i kako da podesite samu aplikaciju.
Zajedno kreiramo novu uslugu i prikazujemo je na kalendaru i podešavamo raspoložive termine za navedenu uslugu.
Pokazujemo i kako vaši klijenti koriste kalendar, kako rezervišu usluge i prolazimo kroz izveštaje i rezervacije termina kroz aplikaciju

Files:
Video
** The time is base on America/New_York timezone