Loading..

Kako funkcioniše Help Desk aplikacija 1 1

Last updated on 23-09-2018 09:22 in Help Desk aplikacija
Posted ByAdmin

Pogledajte uputstvo kako da podesite i kako da koristite Help Desk aplikaciju.
Povezujemo aplikaciju sa postojećim sajtom, logovanje korisnika, otvaranje tiketa, odgovaranje na tiket iz aplikacije, kreiramo Bazu znanja, podešavamo aplikaciju kako nam odgovara


Video
** The time is base on America/New_York timezone