Loading..

Podešavanje Emaila u aplikacijama - SMTP, POP, IMAP 3 1

Last updated on 07-04-2020 14:33 in Razna podešavanja
Posted ByAdmin

Ukoliko želite da podesite mail aplikaciju za slanje i primanje i odgovaranje na email-ove, ili želite da podesite neku našu aplikaciju da može da prima i da šalje  email-ove, pratite sledeća uputstva.


1.  Podešavanje aplikacije za slanje i primanje email-ova:

Za slanje i primanje email-ova preporučujemo Mozzilla Thunderbird aplikaciju koju možete preuzeti sa sledeće adrese: www.thunderbird.net

Korisnici koji preko nas koriste uslugu email-a, pri prvom pokretanju Thunderbird aplikacije trebaju samo da unesu korisničko ime i lozinku koju su dobili i aplikacija je podešena. Za podešavanje Microsoft Outlook aplikacije kontaktirajte vašeg sistem administratora.


2. Za naše korisnike - parametari za primanje i slanje emaila:

Sigurnosna  (Secure) SSL/TLS Podešavanja - preporučujemo ( Settings Recommended)

Korisničko ime / Username: vaša email adresa

Lozinka / Password: Lozinka koju ste dobili

Dolazeći server / Incoming Server: mail.vasdomen.rs

    IMAP Port: 993

    POP3 Port: 995

Odlazeći server / Outgoing Server: mail.vasdomen.rs

    SMTP Port: 465

Napomena: IMAP, POP3, i SMTP zahtevaju autentifikaciju (require authentication).
Navedene parametre unesite u naznačena polja u aplikaciji i sačuvajte promene.


3. Ukoliko niste naš korisnik email usluge: 

Neophodno je od vašeg provajdera da zatražite sledeće parametre:
- korisničko ime
- lozinku

za slanje mailova zatražite sledeće parametre: 
- SMTP adresa
- SMTP port

za primanje mailova zatražite sledeće parametre: 
- POP3 / IMAP adresa
- POP3 / IMAP port

Nakon što dobijete sve neophodne parametre unesite ih u predviđena polja u aplikaciji i sačuvajte izmene.


4. Podešavanje aplikacije za slanje emaila preko SMTP parametara za Gmail korisnike:

SMTP: smtp.gmail.com

Korisničko ime: vaša email adresa

Port: 465 i aktivirajte SSL konekciju, tamo gde se to traži

Lozinka: Zbog bezbednosti, Google ne dozvoljava korisnicima da  ostave svoju lozinku kojom pristupaju email nalogu, nego im omogućava da kreiraju zasebnu lozinku za svaku aplikaciu. Da bi ste to uradili neophodno je da kreirate lozinku sa kojom će web servis moći da se prijavi.

Da bi ste kreirali lozinku za aplikaciju, kliknite na sledeći link

Logujte sa na vaš nalog i pratite dalja uputstva.  Nakon što ste dobili sve parametre unesite ih u predviđena polja u aplikaciji i sačuvajte izmene.


5. Podešavanje web aplikacija za slanje preko PHP Mail funkcije (ne preporučujemo):

Za slanje maila neki web servisi koriste PHP Mail funkciju.

U polje za unos email-a potrebno je da uneste smao vašu i mail adresu i da sačuvate izmene. Prilikom ovakvog načina slanja, moguće je da vaše mail poruke idu u SPAM (JUNK) folder. Zato je bolje, gde god postoji mogućnost, podesiti SMTP parametre.Da li vam je ovo bilo korisno?

** The time is base on America/New_York timezone