Loading..

Web Sajt - 02 korak, izbor Izgleda (Layout-a) 1 1

Last updated on 07-04-2020 15:06 in Web Sajt - kako početi
Posted ByAdmin

Nakon što smo postavili logo i kreirali meni i strane, idemo dalje...

Objašnjavamo strukturu strane: Sekcija, Red, Modul (Kolona). Sekcije su delovi strane, Redovi su delovi Sekcija, a Moduli (Kolone) su delovi redova. Jedna strana može imati više Sekcija, jedna Sekcija više Redova, a jedan Red može imati više Modula (Kolona).

Svaku Sekciju, Red ili Modul (Kolonu) sa bilo koje strane (koju sami kreiramo ili koja je već kreirana) možemo snimiti u biblioteku i kasnije koristiti na bilo kojoj strani.


Zatim biramo Izgled (Layout). Postoje tri pocije:

- Premade Layouts: Defnisani (gotovi) web sajtovi sa po 5-6 strana 

- Your saved Layouts: Vaši Izgledi strana koje ste snimili da bi ste ih kasnije koristili

- Your Existing Pages: Strane koje ste vi koristili i koje možete ponovo koristiti i menjati

Pogledajte video


Pogledajte video

Video
** The time is base on America/New_York timezone