Loading..

Web Sajt - 07 korak, dugmići, animacije, kontakt forma, mapa, lokacije (pinovi) 1 1

Last updated on 07-04-2020 15:11 in Web Sajt - kako početi
Posted ByAdmin

Kreiramo još dve strane na kojima pokazujemo kako se menjaju dugmići i kako se koriste moguće opcije za dugmiće. Povezujemo dugmiće sa linkovima i dodajemo animacije za dugme. 

Animacije se na isti način koriste na bilo kom Modulu, Redu ili Sekciji.

Kreiramo kontakt stranu sa podacima i ikonicama za praćenje na društvenim mrežama i mguće opcije (dodavanje, brisanje, povezivanje sa linkom ka vašim profilima na društvenim mrežama.

Kreiramo kontakt formu, brišemo polja koja nam ne trebaju i dodajemo polja koja koja nam trebaju i prilagođavamo ih kako nama to treba. Definišemo na koju email adresu se šalje kontakt forma i koja će biti povratna poruka nakon slanja forme. 

Dodajemo mapu i definišemo njen prikaz. Dodajemo tačnu lokaciju na mapi (pin). Na isti način možemo dodati lokacija (pinova) koliko god želimo. 

Naš test sajt je gotov. Nakraju proveravamo još jednom da li sve radi i kako izgleda... 

S obzirom da ima bezbroj mogućnosti, bilo bi besmisleno da ih sve prikažemo. Savetujemo vam da probate svaki Prikaz (Layout) iz Biblioteke i svaku stranu. I sa svake od njih da zapišete ili da sačuvate Sekcije, Redove i Module ili čak cele strane koje vam se sviđaju da bi ste ih kasnije menjali. Takođe, savetujemo vam da pogledate svaki Modul iz Sekcije ili iz Reda, kako bi ste se upoznali sa svim mogućnostima. 

Pogledajte video

Video
** The time is base on America/New_York timezone